o firmeaktuálne ponukycenník služieb
Cenník služieb:

  názov služby cena
1 Osobný pohovor
(poskytnutie informácií, materiálov, cenníka a aktuálnych pracovných ponúk)
bezplatný
2 Vyhľadávanie prac. miesta v zahraničí (12 - max 24 mesiacov) 33,00 €
(994,-Sk)
3 Individuálne sprostredkovacie a poradenské služby - JEDNORÁZOVÁ PLATBA 233,00 €
(7.019,40-Sk)
4 Preklad dokumentov do cudzieho jazyka (1 strana A4) 8,00 €
(241,-Sk)
5 Zabezpečenie tréningu + poradenstvo v oblasti uplatnenia na pracovnom trhu EÚ (+ prax - jednomesačná stáž v zahraničí) v závislosti od nákladov v jednotlivej krajine 690,00 € - 880,00 €
(20.787,-Sk - 26.511,-Sk)
6 Vzdelávanie v cudzom jazyku + cudzojazyčné materiály - frazeológia 64,00 €
(1.928,-Sk)
  Úhrada služieb súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania za úhradu: JEDNORÁZOVÁ PLATBA v zmysle §2 Vyhlášky MPSVaR SR č.9/2005 Z.z /max. vo výške 20%, alebo 30% z jednomesačného platu v závislosti od dĺžky pracovnej zmluvy  
  Konverzný kurz : 1Euro = 30,126-Sk